Na úvodní stránku

Pozvánka na konferenci TTC Praha

Fuček Miloslav

2017-12-13

Pozvánky

Přečteno: 625

Komentářů: 0


V pondělí 28. 1. 2018 od 20.00 hodin vás zveme na konferenci TTC Praha.


V pondělí 28. 1. 2018 od 20.00 hodin se bude konat konference TTC Praha. Místo bude ještě upřesněno, bude to v Ďáblicích a bude navazovat na pondělní hrací den rekreačního oddílu.

 

Rekreační oddíl má 4 delegáty, registrovaný oddíl 8 delegátů a oddíl mládeže jednoho delegáta. Za oddíl mládeže je automaticky delegátem trenér mládeže. Rekreační oddíl a registrovaný oddíl by měli své delegáty nahlásit nejpozději do 22. 1. 2018.

 

Na programu je návrh změny stanov. Do struktury TTC Praha je dán návrh, aby zde byly dvě odborné komise, které budou pracovat neformálně. V rámci rekreačního oddílu by měl fungovat jakýsi turnajový výbor rekreačního oddílu, který by řídil jeho vnitří záležitosti. Turnajový výbor by měl svého předsedu, který by byl členem prezídia TTC Praha. Protože Turnajový výbor bude pracovat neformálně, tedy nebude mít pevné schůze, z kterých by byl povinen dělat zápis, bude výsledky jednání přenášet jeho předseda do Prezídia TTC Praha, kde budou dány do zápisu. Nepůjde-li o záležitosti ekonomického rázu, bude je brát prezídium pouze na vědomí, budou-li mít tyto návrhy ekonomický charakter, bude o nich prezídium hlasovat.

 

Druhý odborný orgán by se mohl jmenovat např. Rada soutěží a měl by řídit provozní záležitosti registrovaného oddílu. Členy Rady soutěží by měli být všichni kapitáni družstev (týmů). Předsedou by mohl být zvolen někdo z členů, kdo řídí více týmů. I předseda této Rady týmů by byl členem prezídia. Rada týmů by pracovala analogicky jako Turnajový výbor. Řídila by chod soutěží pražského svazu, podílela by se na tvorbě soupisek a dalších záležitostech registrovaného oddílu.

 

V prezídiu TTC Praha by byli tři členové – prezident TTC Praha, předseda Turnajového výboru a předseda Rady soutěží. Tato rekonstrukce stávajícího Prezídia TTC Praha je navrhována hned z několika důvodů. Hlavním důvodem je jeho nefunkčnost, schází se méně častěji než konference, přestože by mělo řídit činnost TTC Praha v době mezi konferencemi. Takto nově složené Prezídium bude operativnější. Navíc se zminimalizuje personální provázání s představenstvem TJ Stolní tenis Praha.

 

Z prezídia požádal o uvolnění Jiří Podrazil. Hovořilo se i o uvolnění Václava Zahradníka, který sice nyní vystupuje z TJ Stolní tenis Praha, ale byl dlouho členem Představenstva TJ STP a Davida Mutla.

 

O rekreační oddíl by se mohl v Prezídiu starat např. Petr Váňa, který zatím nejaktivněji občas připomínkuje jeho činnost a členem Prezídia již je. Předsedou Rady soutěží a tím novým členem Prezídia TTC Praha by mohl být Václav Buriánek, který je kapitánem dvou týmů (F a H), které poměrně zodpovědně vede. Tímto složením by byly maximálně zpřetrhány personální vazby mezi TTC Praha a TJ Stolní tenis Praha. Víc se je asi zpřetrhat nepodaří, protože předsedou TJ Stolní tenis Praha nikdo nový být nechce a podobné je to s Prezidentem TTC Praha.

 

Dále bude konference schvalovat rozpočet, plán činnosti a výroční zprávu za rok 2017 včetně účetní závěrky za rok 2017. Konference vezme na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2017 a zprávu o činnosti za rok 2017.

 

Konference by měla též řešit absenci revizního orgánu. Ten sice není ze zákona povinný, ale je vhodné, aby některé vyúčtování dotací schvaloval resp. kontroloval revizor. Navrhujeme tedy dát do stanov externího revizora, který by nejméně jednou za dva roky udělal revizní zprávu, která by byla předložena konferenci.

 

Dále bude potřeba zvolit delegáty na konference Pražské tělovýchovné unie a Pražského svazu stolního tenisu.

 

K návrhu na složení Rady soutěží (jde o pracovní název, čekáme, zda někdo nenavrhne lepší název) by se měli vyjádřit kapitáni jednotlivých týmů, kteří by též měli zvolit svého předsedu tak, aby funkce předsedy nebyla kumulována z funkcí Prezidenta TTC Praha:

A tým – kapitán Jakub Zahradníček

B tým – kapitán Petr Chlumský

C tým – oficální kapitán není, ujme se toho někdo? Třeba Michal Fejks nebo Václav Buriánek, který tam je jako náhradník na soupisce

D tým – kapitán Václav Zahradník

E tým – kapitán Miloslav Fuček

F tým – kapitán Václav Buriánek

G tým – kapitán Miloslav Fuček

H tým – kapitán Václav Buriánek

tým žen – kapitám Miloslav Fuček

Kdo z těchto lidí se postaví do čela této rady? Mohl by to být např. Václav Buriánek, který vede dva týmy a to poměrně zodpovědně. 

V turnajovém výboru rekreačního oddílu by vedle předsedy Petra Váni měl být jako rozhodčí Miloslav Fuček, který řídí Ligu TTC Praha. A kdo dál? Chce to minimálně ještě jednoho člověka, který aktivně soutěže rekreačního oddílu sleduje. Jaroslav Smíšek? Václav Buriánek? Karel Pešata? Nebo někdo další? Ideální počet je tři až pět členů, kteří mají pravidelnou docházku na hrací dny a tak se mohou operativně domlouvat na řešení problémů rekreačního oddílu.

 

V této struktuře by mohlo efektivně pracovat i Prezídium, protože by všichni jeho členové byli současně členy rekreačního oddílu, takže by se schůze Prezídia TTC mohly konat v rámci hracích dnů rekreačního oddílu určitě častěji než jednou za dva roky.

 

Domnívám se, že takováto rekonstrukce by byla TTC Praha ku prospěchu a zamýšlet se nad ní bychom měli co nejříve, protože budou dva týdny svátky, kdy budou lidi pryč a potom se už bude konference velmi rychle blížit.

 

Zároveň prosím, aby se mi hlásili zájemci, kteří by měli jít zájem na konferenci jako delegáti za rekreační i za registrovaný oddíl. Ideálně bez duplict, ale bude-li málo zájemců, může být klidně jeden delegát za rekreační i za registrovganý oddíl (pokud v obou oddílech je) a mít dva hlasy. Za rekreační oddíl by měli tedy být delegováni přednostně zájemci, kteří nejsou současně v registrovaném oddílu. V registrovaném oddílu to vychází na 8 delegátů z devíti týmů, takže jeden tým nebude mít samostaného zástupce. Klíč pro počty delegátů je ale jasný, jeden delegát na pět členů. Rekreační oddíl vykazuje nyní 20 členů, počítáme-li i hráče s dočasně přerušenou činností. Registrovaný oddíl má 40 členů.

 

Rovněž bychom, se měli dohodnout, zda konferenci uspořádáme zase v přilehlé restauraci a nebo v sokolovně. V sokolovně bychom byli schopni zajistit skromné občerstvení, v restauraci bude občerstvení zcela v režii delegátů konference.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
04.04.2020